Home » Offer » Aesthetic medicine » Vascular lesions removal » Skleroterapia

Skleroterapia

Celem skleroterapii jest trwałe zlikwidowanie przepływu krwi w żylakach poprzez wstrzykiwanie do nich substancji zamykających naczynia (obliterujących). Powoduje to ściągnięcie i zbielenie poszerzonych naczyń i drobnych żylaków.

Zasady dziłania zabiegu skleroterapii

Zabieg skleroterapii polega na zamykaniu żył wskutek wstrzyknięcia substancji (polidocanol) w różnych stężeniach. Iniekcja wywołuje uszkodzenie komórek wyściełających naczynia krwionośne (endothelium). Prowadzi to do miejscowego formowania się zakrzepu, który zamyka naczynie. Z czasem żyła rozwija się w postronkowatą tkankę łączną i przestaje być widoczna.

Czasami sztucznie wywołany zakrzep może samoistnie ustąpić - w takim przypadku krew może ponownie płynąć przez żyłę. Jeśli to się zdarzy, skleroterapię należy powtórzyć z zastosowaniem środka obliteracyjnego o wyższym stężeniu.

Efekty

Pojedynczy zabieg skleroterapii daje efekty w około 50%. Zabieg można powtórzyć po 3-4 tygodniach. U większości osób dobry efekt osiąga się po 2-4 zabiegach.

Objawy niepożądane

Najczęściej obserwowanym objawem niepożądanym jest przebarwienie skóry w miejscu wykonywania zabiegu. Rzadko zdarza się martwica tkanek w miejscu podania leku. Bardzo rzadko występują reakcje alergiczne.