Home » Regulamin bonów Black Friday

Regulamin Bonów Black Friday 2023

Regulamin bonów Black Friday Ambasada Urody 2023

 •  

Regulamin Korzystania z Bonów Black Friday

 • Bony Black Friday upoważniają do skorzystania z usług w Ambasadzie Urody zgodnie z ofertą promocyjną Black Friday i nie podlegają wymianie na inne usługi.
 • Bony są ważne przez okres 4 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel. (22) 621 58 69 lub 0 606 909 009.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Black Friday.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Black Friday uznany zostaje za zrealizowany.
 • Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.
 • Płatności Bonem Black Friday nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Vouchery wartościowe uprawniają do skorzystania z zabiegów wybranych przez odbiorcę podczas promocji Black Friday.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Black Friday, Ambasada Urody nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Bonów Black Friday jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Ambasady Urody. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.