Home » Aesthetic medicine » Platelet rich plasma » Koncentrat osocza HD PRP

Wysoko stężone osocze bogatopłytkowe HD PRP Angel System

Komputerowy Separator Komórkowy Angel PRP System jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na rynku i umożliwia bezpieczną i dokładną separację wysoko stężonego koncentratu osocza bogatopłytkowego HD PRP (Platelet Rich Plasma)j. Dzięki skoordynowanej pracy specjalistycznego sprzętu medycznego możliwe jest odzyskiwanie ponad 90% trombocytów z próbki krwi, jak również 14-stokrotna koncentracja płytek krwi potwierdzona licznymi publikacjami naukowymi. Dzięki temu zabiegi wykonywane na wytworzonym PRP cechuje niebywała skuteczność.

Angel System różni się od innych systemów osocza bogatopłtkowego PRP większym stężeniem płytek krwi i czynników wzrostu. Istnieje coraz więcej dowodów klinicznych, które wskazują, że stosowanie w terapii koncentratu PRP, który zawiera wyższe stężenie płytek krwi, zapewnia najlepsze rezultaty.

Angel System - a platelet-rich plasma treatment with the highest concentration of platelets and growth factors at the Embassy of Beauty.

Jakie znaczenie ma stężenie płytek krwi w osoczu bogatopłykowym?

Osocze bogatopłytkowe stymuluje proliferację fibroblastów – ta stymulacja, zgodnie z doniesieniami literatury naukowej, jest zależna od stężenia i liczby czynników wzrostu opłaszczonych na płytkach krwi zawartych w osoczu bogatopłytkowym. W płytkach krwi znajduje się kilkadziesiąt różnych substancji biologicznie czynnych, które biorą udział w procesach naprawy i odnowy tkanek. Stężenie płytek krwi jest w osoczu kilkakrotnie wyższe niż we krwi (w zależności od metody pozyskiwania od 2 do 14 razy). Zatem im wyższa koncentracja płytek krwi w osoczu, tym większe stężenie czynników wzrostu i tym lepszy efekt biostymulujący. Biostymulujący efekt osocza bogatopłytkowego polega na aktywacji różnych typów komórek poprzez czynniki wzrostu. Im więcej czynników wzrostu, tym lepszy efekt regeneracji, naprawy i odmłodzenia.

Podstawą sukcesu Biologicznej Medycyny Regeneracyjnej jaką jest technologia PRP jest więc skoncentrowanie liczby płytek krwi i zawartych w nich ważnych regeneracyjnych czynników wzrostu. W proponowanej przez nas metodzie dochodzi do ich 14-krotnej koncentracji!

Treatments prices:

Platelet rich concentrate - Angel System

Angel system differs from other systems of platelet rich plasma PRP because of the higher concentrations of platelets and growth factors. There is more and more clinical evidences which indicates that using in therapy PRP concentrate, which
2500 PLN
Medical Spa Wilanów 22 253 23 23
Day Spa Wilcza 22 621 58 69

Platelet rich concentrate - Angel System (2 areas)

Angel system differs from other systems of platelet rich plasma PRP because of the higher concentrations of platelets and growth factors. There is more and more clinical evidences which indicates that using in therapy PRP concentrate, which
3500 PLN 5000 PLN
Medical Spa Wilanów 22 253 23 23
Day Spa Wilcza 22 621 58 69